Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Má vaše zařízení poslední vydání FW?

Pokud se Vám zdá, že nějaká z funkcí nefunguje, zkontrolujte prosím, zda je ve Vašem zařízení aktuální FW verze. FW verzi můžete zkontrolovat v sekci

If you think that some of the feautures does not work, then please check whether your device has the latest FW version or not. You can check FW version in section "SystemSystém->Maintenance>Údržba->System>Systém->Firware version>Verze firmware".

Once you will check FW version of your device, please go to our website (http://www.2n.cz/en/products/intercom-systems/ip-intercoms/?targetView=menu), pick your particular model and then in section "Download->Firware" check if you really have the latest version. If not, then please download the latest one and upgrade the intercom in section "System->Maintenance->Upgrade Firmware"

...