Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Ověření připojení k LTE síti

Po připojení napájení je třeba ověřit, zda se 2N® LTE Verso  úspěšně připojilo k mobilní datové síti LTE. Pro základní diagnostiku slouží červená LED (R), umístěná na horní desce vlevo od konektoru BUS. Bliká-li, probíhá připojování, pokud zhasne, zařízení je připojeno k datové síti. Pokud se rozsvítí na dobu 5 sekund, je problém se SIM kartou (není vložena, má nastavený PIN nebo nemá aktivní datovou službu). Po uplynutí 5 sekund svícení dojde k dalšímu pokusu o připojení a LED se opět rozbliká, tj. LED v případě tohoto problému nezůstane svítit natrvalo. Pokud LED jen stále bliká, tak má zařízení nedostatečný LTE signál. V tomto případě zkontrolujte, zda je v dané lokalitě dostupné pokrytí signálem LTE a zda je správně připojen konektor antény. V případě LTE signálu nedostatečné úrovně může pomoci použití vhodně umístěné externí antény (volitelné příslušenství, obj. č. 9155048). Pozor – externí nalepovací anténu nelepte na kovové povrchy!


Při potížích s připojením k LTE síti lze rovněž využít diagnostické SMS příkazy popsané v kapitole 3.1 Konfigurace.